අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සැපයීම බිඳ වැටිලා

0
124
March 12, 2020, Colombo, Sri Lanka: Empty shop shelves in a supermarket in Colombo on March 12, 2020. Panic buyers in Sri Lanka stocked up on essential goods, causing many shops to run out of the supply. Sri Lankan Health Ministry announced on 12 March, one new case was diagnosed with coronavirus in the country, bringing to the two total number of confirmed cases in Sri Lanka. The Education Ministry announced all government schools closed from 13 March to 20 April in island wide. Colombo Sri Lanka - ZUMAd152 20200312znpd152006 Copyright: xPradeepxDambaragex

ජන ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සැපයීම විශාල වශයෙන් බිඳ වැටී ඇති බව දත්ත සහිතව බුද්ධි අංශ විසින් රජයට වාර්තා කර ඇත.

එක් එක් අංශ සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙනම දත්ත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඖෂධ වර්ග සහ වෛද්‍ය උපකරණ, විදුලිය සහ ඛණිජ තෙල් සැපයීම එම අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා අතරින් රතු ලකුණින් ඉදිරිපත් කර ඇති බව අනාවරණය වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික අවධානය යොමු කළ යුතු බව එම වාර්තාවෙන් අවධාරණය කර ඇත.

ඊට අමතරව සහල් තිරිඟු පිටි සහ ජල සැපයුම ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍යම සැපයීම් අනතුරුදායක මට්ටමක ඇති බව වාර්තාකර තිබේ.

කතානායකවරයා මෙම වාර්තාව පදනම් කර ගෙන ආහාර අහේනියක් පිළිබඳව තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here