අද දින CBSL නිල ගාස්තු

0
67

ශ්‍රී ලංකා රුපියල රු. පසුගිය සිකුරාදා හා සසඳන විට එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව 0.24 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාර්තා කරයි.

එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල අද දිනයේ රු. 356.23 ක් වන අතර විකුණුම් මිල රු. 367.40ක් ලෙස සටහන් විය.

තවත් විදේශ මුදල් වර්ග කිහිපයකට සාපේක්ෂව රුපියල සුළු වශයෙන් අවප්‍රමාණය වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here