ගෑස් නැතිව හෝටල් සහ බේකරි රැසක් වැසේ

0
193

විදුලිය, ඉන්ධන මෙන්ම ගෑස් ද මේ වන විට මෙරට ජන ජීවිතයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරමින් තිබෙනවා. ඒ, දින කිහිපයක සිට රට පුරා පවතින ගෑස් හිඟය හේතුවෙන්. ගෑස් නොමැතිවීම හේතුවෙන් හෝටල්, ආපන ශාලා සහ බේකරි රැසක් මේ වන විට වැසී ගොස් තිබෙනවා. 

මේ හේතුවෙන් ඒ ඔස්සේ සිය ජීවිකාව සිදුකළ බොහෝ පිරිසක් පත්ව ඇත්තේ දැඩි දුෂ්කරතාවකටයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here