ගෝඨා දැනුවත්ව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරයි

0
132

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙවුණු දින කිහිපය තුළ ද දැනුවත්ව අංශ ගණනාවකින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ඇති බවට නීති විශාරදයන් පෙන්වා දී තිබේ.

ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ අමාත්‍යංශ වෙන් කර නැති අවස්ථාවක ‍ලේකම්වරුන් පත්කිරීම, අගමැති අමාත්‍ය මණ්ඩලය වහාම පත් කළ යුතු වුවත් එසේ නොකර කල් මැරීම, ජනාධිපතිවරයාට අමාත්‍යංශ පවරා ගැනීමේ ගැසට් නිවේදන නිකුත් නොකිරීම, හදිසි නීතිය පැනවීමෙන් දින 10ක් ගත වීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුව කැඳවිය යුතු වුවත් එසේ නොකිරීම යනාදී වශයෙන් මූලික කරුණු ගණනාවක් ඔස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය කර ඇති බවය.

විශේෂයෙන්ම හදිසි නීතිය පනවා දින 10ක් ගතවීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුව කැඳවිය යුතුය යන ව්‍යවස්ථාවමය ප්‍රතිපාදන අනුව කතානායක විසින් ජනාධිපතිට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දී තිබියදීත් එය පැහැර හරිමින් සිටී. එසේම, අගමැති ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු වහාම එම ධුරයට සුදුස්සෙකු පත්කර අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් කළ යුතු වුවත් එය ඉටු කිරීම ද මේ දක්වා පැහැර හැර තිබේ.

මේ අතර, අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කර අදාළ විෂයන් ගැසට් කර නැති තත්වයක් තුළ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට ලේකම්වරයෙකු, මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට ලේකම්වරයෙකු සහ මුදල් අමාත්‍යංශයට ලේකම්වරයෙකු ද පත්කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here