ගෝඨා පන්නා මාසයයි – කිසිම රටක රැකවරණ නෑ

0
44

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධුරයෙන් පළවා හැර මාසයක් සම්පූර්ණ වන අතර ඔහුට රැකවරණය දීමට ලෝකයේ කිසිම රටක් මේ වනතුරු ඉදිරිපත් නොවීම විශේෂත්වයක් වී තිබේ.

ඔහු පුරවැසිභාවය ලබාසිටි ඇමරිකාව පවා රැකවරණ දීමට ඉදිරිපත් වී නැත.

දැනට සිංගප්පූරුවේ රැඳී සිටින ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ වීසා කාලය තව දින 14කින් දීර්ඝ කර ලෙස එරට බලධාරීන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව එම කාලය දීර්ඝ කර දී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තාවල පළවේ.

සාමකාමී පුරවැසි අරගලයකින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පළවා හැරීමෙන් පසුව අටවන ජනාධිපති බවට පත් වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂව නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා විවිධ උපක්‍රම මේ වනවිට දියත් කරමින් සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here