ජාත්‍යන්තරයට ගිය Tomb of Sand

0
101

ජාත්‍යන්තර බුකර් ත්‍යාගය දිනාගත් පළමු ඉන්දියානු ලේඛිකාව බවට ගීතාංජලී ශ්‍රී පත්ව තිබේ.

ඇයගේ ජාත්‍යන්තර බුකර් ත්‍යාගය දිනාගත් නවකතාව වන්නේ Tomb of Sand.

ජාත්‍යන්තර බුකර් ත්‍යාගය දිනාගැනීමෙන් පසු ඇය පවසා තිබෙන්නේ

“මම කවදාවත් බුකර් ත්‍යාගය ගැන සිහින මැව්වේ නැහැ, මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මට පුළුවන් කියලා,මොනතරම් විශාල පිළිගැනීමක්ද, මම පුදුමයට පත්වෙනවා, සතුටට පත්වෙනවා, ගෞරවයට පත්වෙනවා සහ නිහතමානී වෙනවා.”

යනුවෙනුයි.

economictimes.indiatimes.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here