ඩීසල් – පෙට්‍රල් නැතිව සෙඩ් වැහෙයි

0
210

ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් හිඟය හේතුවෙන් කොළඹ ඇතුලු බොහෝ ප්‍රදේහවල ඉන්ධන පිරවුම් හල් බොහෝමයක් අද(29) දිනයේ වසා දමා තිබිණ.

විවෘතව තැබූ ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසලත්  ඩීසල් වලට අමතරව පෙට්‍රල් මිලදී ගැනීම සඳහාද දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබිණ.

ඉන්ධන  හිඟය තවදුරටත් පවතින අතර ඉන්ධන පිරවුම්හල් රැසක ඩීසල් හා පෙට්‍රල් නැත යනුවෙන් සඳහන් පුවරු දැක ගත හැකිවිය.

ජනතාව බූලි සහ කෑන් රැගෙන පැය ගණන් දිගු පෝලිමි වල රැදී සිටිනුද දක්නට ලැබිණ.

ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම් හල් වලින් බෝතල් සහ කෑන් සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීම අත්හිටුවා තිබීම හේතුවෙන් විදුලි ජනන යන්ත්‍රා, කෘෂි උපකරන යන්ත්‍ර රැගෙන ජනතාව පෝලිම්වල සිටිනු දක්නට ලැබිණ.

ඊයේ පස්වරුව වනවිටත් කොළඹ සහ පිට පලාත් වල බොහෝ ඉන්ධන පිරවුම් හල් වලට ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් නොලැබුන බවද වාර්තා විය.

ඉන්ධන මිලදී  ගැනිමට පැමිනෙන ජනතාව අතර උණුසුම් වචන හුවමාරු වන අයුරුද දක්නට ලැබේ.

මෙම තත්වයන් සමනය කිරීම සඳහා පොලීසියට අමතරව යුධ හමුදාවද යොදවා සිටිනු දක්නට ලැබිණ.

ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් නැතිව සෙඩ් වැහෙයිඩීසල් සහ පෙට්‍රල් වලට අමතරව භූමිතෙල් මිලදී ගැනීම සඳහාද ජනදාව දිගු පෝලිම් වල රැඳී සිටිනු දක්නට ලැබිණ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here