තංගල්ල කාල්ටන් නිවසත් වටලයි

0
101

රාජපක්ෂවරුන්ගේ මහ ගෙදරවන තංගල්ල කාල්ටන් නිවස අසළ ජනතාව විශාල පිරිසක් විරෝධය දක්වමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

මෙම විරෝධය හේතුවෙන් ඔවුන් කාල්ටන් නිවස අසළින් තංගල්ල – කතරගම මාර්ගය අවහිර වි තිබේ.

කාල්ටන් නිවසට ප්‍රවේශවන මාර්ගයේ පොලිස් මාර්ග බාධක යොදා ඇති අතර ජනතාව දහස් ගණනින් එක රොක් වෙමින් එම ස්ථානයේ විරෝධතා දක්වමින් සිටිති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here