තවත් කොමිසමක කාලය දිගුවෙයි

0
91

2022 මාර්තු 21 සිට මැයි 15 දක්වා කාලය තුළ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධීන් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ විමර්ශන කොමිසමේ කාලය දීර්ඝ කර තිබේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ විමර්ශන කොමිෂන් සභා පනතේ (393 පරිච්ඡේදය) 4 වැනි වගන්තිය මගින් තමාට පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ කාලය 2022 නොවැම්බර් 30 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බවයි.

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් පත් කරන ලද කොමිසමේ නිල කාලය 2022 අගෝස්තු මස අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණි.

කොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති කාර්යයන් අවසන් කිරීම පිළිබඳ අවසන් වාර්තාව සකස් කිරීමට කොමිසමට වැඩි කාලයක් ලබා දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here