පූර්ණ එන්නත්කරණය අනිවාර්‍ය කළ ගැසට්ටුවට සංශෝධනයක්

0
126
Amendment to the Gazette which made full vaccination compulsory

අප්‍රේල් 30 වෙනිදා සිට කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහි පූර්ණ එන්නත්කරණට ලක් නොවූ පුද්ගලයන්ට ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවලට ඇතුළුවීම තහනම් කරමින් නිකුත් වූ, අංක 2264/09 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ 101ක් වන නියෝගය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් ඉවත් කර ඇත.

අදාල සංශෝධනය නව ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

අදාල නියෝගය දැක්වුණේ මෙලෙසිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here