මුදල් ඇමති රටේ සංචිත හෙළිකරයි

0
113

ලංකාවේ ද්‍රවශීලී සංචිතය මිලියන 50ක් වත් නැතැයි මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්රි පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

“අවුරුදු දෙකකින් වත් මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් දෙන්න හැකි වේ යැයි මම නම් හිතන්නේ නැහැ.

අවුරුදු දෙකකින් ප්‍රශ්න විසඳන්න හැකි වේද අවුරුදු දහයක් දොළහක් ගත වේ දැයි යන්න තීරණය තිබෙන්නේ අපේ අතේමයි.

බදු වැඩි විය යුතු කාලයක අප බදු අඩු කළා. එය ඉතිහාසයේ වරදක් බව මා පිළිගන්නවා.බිලී පිත්තක් දෙනවා වෙනුවට දෙනවා වෙනුවට මාළුවෙක් දීමේ අවසන් ඵලය දැන් අප භුක්ති විදිනවා. මේ වන විට මෙරට ද්‍රව ද්‍රවශීලී සංචිතය මිලියන 50ක් වත් නැහැ.

හැබැයි ගිය අවුරුද්ද දෙකේ බිලියන 8 ක ණය ගෙවා තිබෙනවා. පසුගිය වසර වන විට වනවිට සංචාරක ආදායම මිලියන දෙසීය දක්වා කඩා වැටුණා.කොරෝනා නිසා ප්‍රශ්න රාශියක් ඇති වුණා.මීට පෙර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යා යුතුව තිබුණා.

සියලු රජයයන් යැපුම් මානසිකත්වය මත කටයුතු කළා. මේ කාලයක් තිස්සේ ණය බරිත කිරීමේ ප්‍රතිඵලයයි.අපේ කාලයේත් වැරදි ප්‍රතිපත්ති මේ තත්ත්වය ඇති වීමට උදව් කළා.

යනුවෙන්ද මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here