රජයට එරෙහිව ඡන්දය භාවිත කරනවා

0
103
CWC to vote against Govt.: Jeevan Thondaman
CWC to vote against Govt.: Jeevan Thondaman

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (CWC) වත්මන් රජයට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සාමූහිකව තීරණයක් ගෙන ඇති බව ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ ප්‍රධාන ලේකම් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් පැවසීය.

ඔහු ට්විටර් සටහනක් තබමින් කියා සිටියේ මෙම තීරණය ආණ්ඩු පක්ෂයේ, විපක්ෂයේ සහ ස්වාධීන පක්ෂ නායකයින්ට දන්වා ඇති බවයි.

“ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය, දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර වත්මන් රජයට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සාමූහිකව තීරණයක් ගෙන ඇත.

එම තීරණය ආණ්ඩු පක්ෂයේ, විපක්ෂයේ සහ ස්වාධීන පක්ෂ නායකයින්ට දන්වා ඇත,” ඔහු ට්වීට් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here