රජයේ බැංකුවක් බරපතළ මූල්‍ය අර්බුදයක

0
86

හිටපු මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් එස් ආර් ආටිගල සහ හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් එක්ව ගෙන ගිය ක්‍රියාමාර්ගයක් නිසා රජයේ බැංකුවක් බරපතළ මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක්වී ඇති බව අනාවරණය වේ.

මෙම තත්වයට අදාළ බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී ද ප්‍රබල කාර්‍යභායක් කර ඇති බව වැඩි දුරටත් හෙළි වේ.

පසුගිය කාලයේ නිකුත් කළ රුපියල් කෝටි 30,000ක පමණ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 6%, 7% අඩු පොලියකට මෙම බැංකුවට මිලදී ගැනීමට සලස්වා ඇත.

මේ වනවිට භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා ගෙවන පොලිය වාර්ෂිකව 21% ඉක්මවා ඇත.

මේ වනවිට අදාළ බැංකුවේ ද්‍රවශීල වත්කම් (එදිනෙදා ගෙවීම්වලට අවශ්‍ය මුදල්) නොමැති වීමෙන් අතිශය අවාසිදායක මිලකට අදාළ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ද්විතීය වෙළඳපොලේ විකුණමින් සිටී.

මේ නිසා දිගු කාලීන බැංකුව බරපතල මූල්‍ය අරමුදලකට ලක්වන බවද, එසේ වුවත් මේ මොහොතේ මූල්‍ය ගැටළු පියවා ගැනීම සඳහා අදාළ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් විකුණමින් සිටින බව හෙළි වේ.

මෙම බිල්පත් 2030 – 2035 කාලය තුළ කල් පිරීමට නියමිත ඒවා ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here