රට වැට්ටු හැටි නිල වශයෙන්

0
97

ඉකුත් රජය සමයේ ප්‍රකාශයට පත් කළ බදු කපා හැරීම් තුළින් රජයේ ආදායමට සිදු වූ අති විශාල බිඳ වැටීම පිළිබඳව නිල සංඛ්‍යා ලේඛණ ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පසුගිය මැයි 05 වෙනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාවේ මෙම තොරතුරු දැක්වෙන අතර දේශීය ආදයම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කළ දත්ත අනුව පෙළ ගස්වා ඇත.

2019 වර්ෂය අවසන් වනවිට 1,505,522ක් ආදායම් බදු ගෙවමින් සිටි අතර 2021 අවසන් වනවිට එම සංඛ්‍යාව 412.092ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

එනම් ආදායම් බදු ලිපිගොණු 1,093,460ක් ඉවත් කර තිබීමයි.

එසේම එකතු කළ අගය මත බදු ගෙවන්නන් (VAT) 29,151ක් සිට ඇති අතර එය 2021 අවසන් වනවිට 9,082ක දක්වා පහත වැටී ඇත.

එනම් වැට් බදු ගෙවන්නන් 20,069ක් කපා හැර තිබීමයි.

ගෙවී ගිය වසර දෙක තුළ රාජ්‍ය ආදායම දළ වශයෙන් රුපියල් කෝටි 120,000ක් පමණ (රුපියල් බිලියන 1,200) අහිමි වී ඇති බවට මූල්‍ය විශේෂඥයන් ගණන් බලා තිබේ.

එම ආදායම් අහිමිවීම පියවා ගැනීම සඳහා මධ්‍යම රජය සහ රජයට අයත් වාණිජ ආයතන විසින් රුපියල් බිලියන 5,000කට අධික ණය ප්‍රමාණයක් ලබා ගෙන ඇත.

මෙම ණය ගැනීම සඳහා සල්ලි අච්චු ගැසීම සිදු කළ අතර මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ උද්ධමන වේගය අතින් දෙවන ස්ථානයට පත්වී සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here