රාජ්‍ය මුදල් පරිහරණය ගැන ජනපති උපදෙස

0
105

ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛයේ විධිවිධාන අනුව සියලු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් අනිවාර්යයෙන් කටයුතු කළ යුතු බවට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ උපදෙස් දී ඇති බව ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබේ.

රාජ්‍ය මුදල් ඉතා වගකීමෙන් සහ පිරිමැස්මෙන් යුතුව පරිහරණය කරමින් මහජනතාව වෙත වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී සේවාවක් ලබාදිය යුතු බවයි ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛය මගින් දැනුම් දී ඇත්තේ.

එම ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛය පහතින් දැක්වේ …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here