හෙට පැය 03ක විදුලි කප්පාදුවක්

1
474

අද සවස ප්‍රකාශ කල හෙට දිනයට නියමිත දෛනික විදුලි කප්පාදු කිරීමේ කාල සටහන වෙනස් කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සිදුකළ ඉල්ලීමක් අනුවයි.

විදුලි ජනනය කිරීමේ ඇතිවී තිබෙන ගැටළු කිහිපයක් හේතුවෙන් දකුණු පළාත හැර දිවයිනේ සෙසු පළාත් වලට හෙට දිනයේදී පෙරවරු 8.30 ත් පස්වරු 7.30ත් අතර කාලයේදී පැයක විදුලි කප්පාදුවක් කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසරය ලබාදී තිබෙනවා.

මේ අතර දකුණු පලාතට පමණක් හෙට දිනයේදී පෙරවරු 8.30 –  පස්වරු  4.30 අතර පැය තුනක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ.

මිට පෙර මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පැවසුවේ හෙට දිනයේදී දකුණු පලාතට පමණක් පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකරන බවත් සෙසු පළාත් සඳහා විදුලි කප්පාදුවක් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන බවයි.

1 COMMENT

  1. ජනතාව විදුලි බිල් ගෙවලා නැති හින්දයි විදුලිය කපන්නේ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here